Zagreb nabavlja softver za procjenu potresne oštetljivosti

Zagreb nabavlja softver za procjenu potresne oštetljivosti

Grad Zagreb raspisao je natječaj za nabavu softvera za izradu baze podataka o građevinama i stanovništvu te softvera za dinamičku analizu konstrukcija i proračun oštetljivosti.

Kako se navodi u natječaju, 1983. godine provedeno je istraživanje potresnog rizika za Zagreb, a u navedenoj studiji zaključeno je da bi snažni potres intenziteta VIII Mercalli-Cancani-Siebergove (MCS) ljestvice s ubrzanjem od 0,20g prouzročio golemu materijalnu štetu i veliki broj ljudskih žrtava. Tada je procijenjeno, a par godina nakon toga i objavljeno da bi takvim potresom bilo uništeno 11 posto odnosno 24.000 stanova, uz 13.500 ranjenih i 2.000 poginulih osoba. Ta je studija bila izrađena za potrebe civilne zaštite i jedina je te vrste izrađena za Zagreb te su njezini zaključci danas zastarjeli.

Dostupne računalne metode i digitalni kartografski prikazi danas omogućuju pouzdanije, detaljnije i preglednije analize i zaključke. Svjetski fond istraživanja oštetljivosti građevina neizmjerno je povećan, a svakodnevna informiranost eksperata omogućena pristupom internetskim podacima i svakodnevnom međunarodnom suradnjom.

Ured za upravljanje hitnim situacijama prijavio je projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ koji bi trebao dovesti do znatno boljeg shvaćanja potresne opasnosti i rizika, a zatim i do smanjenja rizika nakon što se provedu mjere na temelju dobivenih rezultata.

Natječajem koji je tema ovog članka nabavljaju se dvije vrste softvera. Prvi je gotovo GIS rješenje za obradu prostornih podataka, uz opciju prikupljanja podataka na terenu i koordinaciju terenskih poslova. On uključuje licence za najmanje 20 korisnika te konzultantske usluge za eventualne prilagodbe softvera.

Drugi je softver za dinamičku analizu konstrukcija i proračun potresne oštetljivosti zgrada potreban za brzu, pouzdanu i kvalitetnu procjenu potresne oštetljivosti zgrada na području grada Zagreba koja će se provesti na temelju prethodno prikupljenih i obrađenih rezultata na većem broju karakterističnih tipova zgrada i kao konačni rezultat analize prikazati potresnu oštetljivost realne zgrade za zadani nivo potresnog opterećenja.

Ovaj softver za dinamičku analizu konstrukcija i proračun mora uključivati karakteristike poput poslijeelastične nelinearne faze ponašanja materijala, obuhvatiti sve bitne karakteristike konstrukcije zgrada, koristiti veći broj vremenskih zapisa akcelograma potresa, imati ugrađenu bazu podataka utemeljenu na neuronskim mrežama za najčešće upotrebljavane konstrukcijske sustave zgrada za koje se određuje slijedeće: pomaci, ubrzanja, sile, broj ciklusa plastifikacije, duktilnost izražena pomacima te kumulativna energijska ravnoteža. Softver, također mora odrediti i prikazati koeficijent oštetljivosti i pridružiti ga ljestvici oštećenja definiranoj u Europskoj makroseizmičkoj skali EMS-98.

I ova ponuda mora uključivati licence za minimalno 20 korisnika sve neophodne licence za cjelokupno vrijeme trajanja ugovora te konzultantske usluge potrebne za eventualne prilagodbe ponuđenog softvera.

Procijenjena vrijednost nabave prvog softvera iznosi 516.000 kuna plus PDV, a drugog 412.000 kuna plus PDV.

- - - IZDVOJITE MINUTU I PODRŽITE REP.HR - - -

Ako redovito posjećujete rep.hr, vjerojatno ste svjesni da objavljujemo niz članaka koji sadrže zanimljive i društveno korisne informacije. Nastojimo ukazati na nepravilnosti i prevare, promovirati uspjehe informatičara na natjecanjima, predstaviti nove projekte i inicijative i pružiti niz drugih informacija. Iako portal ima određene marketinško-prodajne aktivnosti, proizvodnja takvog sadržaja košta i - kao i drugim medijima - dodatni izvor prihoda pomogao bi u daljnjem rastu i razvoju. Brojni portali uveli su proteklih mjeseci zaključavanje članaka i pretplatu, a mi smo se odlučili za opciju dobrovoljnih priloga za koje se izdaju računi.

Podržati nas možete već s pet kuna, na što trebate potrošiti manje od minute. Dovoljno je izabrati sličicu s jednim od ponuđenih iznosa, a nakon toga u novom prozoru izabrati način plaćanja. Radi jednostavnosti i brzine plaćanja, podržane su mobilne aplikacije KEKS Pay, Aircash i Settle te kriptovalute. Uplata se realizira putem partnerske tvrtke Neoinfo i sustava mobilepaymentsgateway.com Sustav za plaćanja je trenutnu u testnoj fazi te se ispričavamo ako u početku bude nekih nesavršenosti. Ako uočite nekakav nedostatak ili vas zanima više informacija o sustavu možete nas kontaktirati na info@rep.hr

Izaberite iznos podrške: