U tijeku prijave za upis PHP-a na FER-u

U tijeku prijave za upis PHP-a na FER-u

Prijave na upis vještine Osnove izrade PHP aplikacija otvorene su do 25. veljače 2019. godine za studente FER-a i drugih zagrebačkih fakulteta.

Ova vještina pokrenuta je prošle godine nakon tri godine pauze, o čemu je rep.hr tada i pisao. Održavat će se u ljetnom semestru koji traje 13 tjedana i svaki tjedan uključivat će dva bloka s po dva sata predavanja.

Fokus predavanja bit će na PHP-u 7.0+. sigurnosti web aplikacija i organizaciji koda. Polaznici će se upoznati s radom web poslužitelja, sustavima za verzioniranje koda, memorijskim modelom PHP-a, a po potrebi i s HTML-om, CSS-om i JavaScriptom iako oni nisuprimarni fokus ove vještine. Program obuhvaća još sintaksu jezika i osnovne gradivne elemente, alat Xdebug za otkrivanja pogrešaka, sjednice u PHP-u, obradom nizova i regularnim izrazima u PHP-u, sustavima za upravljanje bazama podataka i drugim znanjima potrebnima za osnovno programiranje u PHP-u.

Za zainteresirane studente bit će organiziran kvalifikacijski ispit kojise sastoji od poznavanja C-a i HTML-a. Preporuka je da vještinu upisuju studenti treće i viših godina. Više informacija dostupno je ovdje.