HANFA osnovala hub kako bi pomogla Fintech startupima

HANFA osnovala hub kako bi pomogla Fintech startupima

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA, osnovala je regulatorni inovacijski hub kako bi olakšala razvoj Fintech projekata.

Inovativni projekti s područja financijskih usluga u njemu će moći dobiti neformalnu podršku, savjet ili smjernice kako bi se što bolje snalazili u regulatornom okruženju i odredili regulatorne, nadzorne i pravne izazove koji su značajni za njihov projekt. Kako bi pojasnili ulogu huba, u Hanfi su naveli primjere upita na kakve mogu odgovoriti. To primjerice mogu biti informacije u vezi s uvjetima obavljanja regulirane djelatnosti i provođenja postupaka pred Hanfom; demonstracija proizvoda uz povratnu informaciju Hanfe; sastanci, intervjui i prezentacije te drugi oblici pomoći.

„Osnivanje Inovacijskog huba odraz je naših nastojanja da HANFA bude propulzivan regulator koji ide ukorak s vremenom. Tehnološka rješenja u financijskoj industriji, način prikupljanja kapitala, struktura tržišta i pristup korisnicima neprestano se razvijaju velikom brzinom pa i regulatori moraju biti jednako brzi, fleksibilni i pratiti tržišne inovacije.“ – naglasio je tim povodom predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, Ante Žigman.

Glavne funkcije regulatornog Inovacijskog huba bit će: pružiti podršku razvoju inovativnih projekata, doprinijeti smanjenju vremena potrebnog da oni dođu na tržište, smanjiti regulatornu neizvjesnost, olakšati komunikaciju s Hanfom stvaranjem specijalizirane točke za kontakt te time omogućiti brži, jednostavniji i individualan pristup subjektima čiji projekti ispunjavaju propisane uvjete. Inovacijski hub imat će aktivnu ulogu katalizatora za što bolju i efikasniju komunikaciju između financijske industrije i inovativnih tehnoloških rješenja, istraživanja, razvoja i ekonomskih potreba društva. 

Inovacijski hub imat će aktivnu ulogu u suradnji Hanfe s postojećim subjektima, pružateljima tehnoloških usluga, startupima i ostalim sudionicima u poslovnim poduhvatima koji koriste ili žele koristiti inovativna rješenja u području nebankarskih financijskih usluga.

Projekt koji traži podršku Inovacijskog huba mora biti inovativan, koristan za ulagatelje i u barem započetoj fazi izrade. Podrška koju će HANFA pružati poslovnim subjektima je ponajprije ona u pronalasku optimalnog položaja projekta u sve kompleksnijem regulatornom okruženju, koje uključuje i regulativu Europske unije. Hrvatska je od 2013. godine članica Europske unije, odnosno Europskog gospodarskog prostora, i stoga u potpunosti usklađena s regulativom EU-a, što domaćim gospodarskim projektima pruža slobodu davanja usluga na području cijelog EGP-a.

Više informacija o hubu dostupno je na web stranicama Hanfe.