Robert Ravenšćak na čelu novog odbora za e-trgovinu

Zajednica za informacijsku tehnologiju pri HGK osnovala je u petak Odbor za razvoj i promociju e-trgovine. a za voditelja Odbora izabran je Robert Ravenšćak, direktor Allianz Directa New Europe d.o.o. iz Zagreba

Tom je prilikom Marijan Frković, direktor Centra za informatiku i statistiku HGK, naglasio važnost edukacije i certificiranja u pogledu stjecanja povjerenja u elektroničko poslovanje što većeg broja internetskih korisnika, ponajprije kupaca. 

Unatoč sve raširenijem korištenju Interneta te širokopojasnom pristupu, statistika i praksa ukazuju na nesklonost korisnika online kupovini. Takav je stav najviše uvjetovan strahom od zloupotrebe podataka o kupcima, nepoznavanjem sigurnosnih protokola te neinformiranošću korisnika o prednostima kupnje putem Interneta. 

Ciljevi su Odbora za e-poslovanje unapređivanje online prodaje robe i/ili usluga dugoročnom strategijom e-poslovanja; jačanje online aktivnosti poduzeća; praćenje razvoja hrvatskog online tržišta; zaštita online trgovaca i online kupaca predlaganjem, izmjenama i dopunama pravnih propisa odnosno zakona koji reguliraju tu problematiku; uspostava standarda poslovanja; pozitivno utjecanje na stavove potencijalnih online kupaca; daljnja informatizacija i internetizacija u Hrvatskoj te promocija e-poslovanja. 

Program Odbora sastoji se od analize online trgovine u Hrvatskoj; osmišljavanja strategije razvoja online trgovine; praćenja pravnih propisa i sudjelovanja u njihovoj izradi; poticanja dobrih običaja u poslovanju; suradnje s tijelima državne uprave i nevladinim organizacijama; uključivanja u inovativne aktivnosti; poticanja trgovačkih tvrtki na internetsku trgovinu; suradnja s europskim online asocijacijama te organiziranje seminara i ostalih stručnih skupova. 

Neke su od predviđenih marketinških aktivnosti istraživanje tržišta o navikama kupaca; razvijanje tržišne komunikacije; afirmacija odnosa s javnošću; izrada medijskog plana i zajedničko oglašavanje; dogovoreni benchmarking; zajednička sponzorstva te provođenje ostalih oblika direktnog marketinga. 

Dogovoreno je da se što brže utvrde prioritetne aktivnosti te odrede rokovi realizacije, što će biti osnova za artikulaciju akcijskog plana rada za ovu godinu.