Zadnji dan za slanje poreznih prijava

Zadnji dan za slanje poreznih prijava za 2008. godinu produžen je na 2.3.2009. te svi oni koji još nisu poslali prijavu to mogu učiniti još danas.

Više o ispunjavanju porezne prijave možete pročitati u ranije objavljenom članku 'Preuzmite obrazac za poreznu prijavu putem interneta" čiji link možete pronaći ispod ovog teksta u dijelu 'Vezani članci'.

Prijave se podnose nadležnoj poreznoj upravi prema mjestu prebivališta ili preporučenim slanjem poštom.

Svi oni koji vole sve rješavati u posljednjii čas, pomoć mogu dobiti i preko besplatnog broja porezne uprave na 0800 66 99 33.

Preuzmite obrazac za poreznu prijavu putem interneta

Svi koji su obvezni podnijeti poreznu prijavu za 2008. godinu, ove godine to mogu učiniti do 2. ožujka, a obrazac mogu nabaviti u Narodnim novinama ili ga preuzeti putem interneta.